Zastosowanie wyrobów gumowych i silikonowych

Produkowane przez nas wyroby gumowe i silikonowe znajdują szerokie zastosowanie w branży sportowej, motoryzacyjnej, filtracyjnej, hydraulicznej, budowlanej i wielu innych. Tworzymy artykuły w dowolnym kolorze, z mieszanek gumowych i silikonowych posiadających twardość od 30 do 90 ShA.

Poniżej znajdziecie Państwo tabelę, która pomoże dobrać materiał odpowiedni do wykonania potrzebnych Wam detali, z uwzględnieniem stopnia elastyczności, twardości czy też odporności na różnorodne czynniki fizyczne, chemiczne i pogodowe.

Nasz asortyment produkowany jest z następujących mieszanek:

 • NBR,
 • HNBR,
 • CR,
 • ACM,
 • VMQ,
 • FVMQ,
 • FPM,
 • FFPM,
 • AU,
 • EPDM,
 • PTFE.

Elementy otoczone miedzią

Małe czerwone gumki

Ścierki

Ścierki

Ścierki


MEDIUM Temp
[0C]
NBR HNBR CR ACM VMQ FVMQ FPM FFPM AU EPDM PTFE
Acetamid 20 A A B B B A B X B A X
Aceton 20 Z Z Z Z Z Z Z X Z X X
Acetylen 60 X X X X X X X X A X X
Akrylan metylu 20 Z Z Z Z Z Z Z Y Z Z X
Aldehyd benzoesowy r-r 60 Z Z Z B B B X X Z Y X
Aldehyd krotonowy 20 B B B B B B Z Y A X X
Aldehyd masłowy 20 B B B B B B B Y B Y X
Aldehyd octowy, 90/10% 20 Z Z Z Z Z Z Z X B Y X
Alkohol allilowy 80 Y Y Y B B B Z X Z X X
Alkohol benzylowy 60 B B B B Y Y B X Z A X
Alkohol butylowy (butanol) 60 Z Z Y B A A B X Z X X
Alkohol butylowy r-r 20 X Y Z Y X X Y X X X X
Alkohol butylowy r-r 60 Z Z Y B A A B X Z X X
Alkohol diacetonowy 20 Y Y Y B A A B X A X X
Alkohol etylowy (etanol) 20 X X X B X A C X Y X X
Alkohol etylowy (etanol) 80 Z Z Z B A A Z X Z X X
Alkohol etylowy+kwas octowy (mieszanina fermentacyjna) 20 Z Z Y B B B Z X B X X
Alkohol etylowy+kwas octowy mieszanina fermentacyjna) 60 Z Z Z B B B Z X B X X
Alkohol furfurylowy 20 B B B B B B B Y Z B X
Alkohol laurylowy (dodekanol) 20 X X X A A A X X A Y X
Alkohol metylowy (metanol) 60 Y Y Y B X X C X B X X
Alkohol mirystylowy 20 X X X X A A X X A X X
Alkohol oleilowy 20 X X X X X X X X Z X X
Alkohol pentylowy 60 Y Y Y B A A Z X Z X X
Alkohol propargilowy r-r 60 X X X A A A X X B X X
Alkohol tłuszczowy 20 X X X X X A X X B Y X
Ałun r-r 60 X X X B A A X X B X X
Ałun r-r 100 Z Z Z B B B X X Z X X
Aminobenzen (anilina) 60 Z Z Z B Z Z Z X Z B X
Amoniak 100% 20 Y Y Y B B B Z Y Z X X
Amoniak r-r 40 X X Y Z Y Y Z X Z X X
Asfalt 100 B B B A B B A X B B X
ASTM fuel (paliwo) A 60 X X Y Y Z X X X X Z X
ASTM fuel (paliwo) B 60 Y Y Z Z Z X X X Z Z X
ASTM fuel (paliwo) C 60 Z Z Z Z Z Y X X Z Z X
ASTM olej Nr 1 100 X X X X X X X X Y Z X
ASTM olej Nr 2 100 X X Y X X X X X Y Z X
ASTM olej Nr 3 100 X Y Y X Y X X X Y Z X
ATE płyn hamulcowy 100 Z Z Y Z X X Z B B X X
ATF olej 100 X X Y Z Y X X X Y Z X
Atrament (farba drukarska) 20 X Y X X X X Y X X X X
Azot 20 X X X X X X X X X X X
Azotan amonu r-r 60 X X Y B A A X X Z X X
Azotan amonu r-r 100 X X Y B A A X X Z X X
Azotan miedzi r-r 60 X X Y B A A X X B X X
Azotan ołowiu r-r 20 X X Y A A A X X Z X X
Azotan potasu r-r 60 X X Y B A A X X Z X X
Azotan sodu r-r 60 X X Y B A A X X B X X
Azotan srebra r-r 20 Y Y Y B A A X X B X X
Azotan wapnia r-r 40 X X X B X X X X B X X
Azotyn sodu 60 Y Y Y B A A X X B X X
Benzen 20 Z Z Z Z Z Y Y X Z Z X
Benzoesan sodu r-r 40 X X Y B A A X X A X X
Benzyna 60 X Y Y X Z X X X X Z X
Benzyna ciężka 20 Z Z Z Y B Y X X Z B X
Benzyna lakowa 60 X Y Y X A A X X A Z X
Bezwodnik maleinowy 60 B B B B B A X X B B X
Bezwodnik octowy 20 Z Z Y B B B Z Y B A X
Bezwodnik octowy 80 Z Z X B B B Z X B X X
Bitumin 60 Z Z Z B B B X X B B X
Boraks, tynkal r-r 60 X X Y B X X X X Z X X
Boran potasu r-r 60 X X Y B A A X X Z X X
Brom ciekły 20 Z Z Z B B B B A B A X
Brom, opary 20 Z Z Z B B B B A B A X
Bromek litu r-r 20 X X Y B X X X X X X X
Bromek metylu (bromometan) 20 Z Z Z Z Z A X X Z Z X
Bromek potasu r-r 60 X X Y B A A X X Z X X
Bromian potasu 10% 60 X X Y B A A X X Z X X
Bromobenzen 20 B B B B B A A A B B X
Butadien 60 A A Y B Y X X X A Z X
Butan gazowy 20 X X Y X A X X X X Z X
Butanodiol r-r 20 X X Y B A A Y X A X X
Butanodiol r-r 60 X X X B A A A A Z X X
Butylen ciekły 20 X X Y A A X X X X B X
Butylofenol 20 Z Z Z Z Z B Y X Z Z X
Butyndiol 20 X X Y B A A Y Y X X X

 • X - ODPORNY
 • Y - ŚREDNIOODPORNY
 • B - NIE BADANY, PRAWDOPODOBNIE ODPORNY
 • Z - NIEODPORNY
 • A - NIE BADANY, PRAWDOPODOBNIE NIEODPORNY
 • C - ODPORNY WARUNKOWO